Όροι & Προϋποθέσεις Ενοικίασης

Α. Διαδικασία μισθώσεως αυτοκινήτου:

    Αποστολή της κρατήσεως με οποιοδήποτε τρόπο (τηλεφωνικά, fax, e-mail ή συμπληρώνοντας την φόρμα κρατήσεως στην ιστοσελίδα on line reservations).

    Επιβεβαίωση της κρατήσεως η οποία δίδεται από το κέντρο κρατήσεων της LESVOS CAR RENTAL.

B. Προϋπόθεσης μισθώσεως:

    Ηλικία οδηγού 26 ετών (συμπληρωμένων) και άνω.

    Άδεια οδηγήσεως Ελληνική, κράτους μέλους της ΕΟΚ ή διεθνή ή οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από ένα έτος.

Γ. Γενικοί όροι μισθώσεως :

    Ο ελάχιστος χρόνος μισθώσεως είναι 24 ώρες.

    Η αξία των καυσίμων βαρύνει τον μισθωτή.

    Όλα τα πρόστιμα και οι κλήσεις από τροχαίες παραβάσεις βαρύνουν τον μισθωτή.

    Το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμες χρήσεις.

    Η μίσθωση ισχύει μόνο για την Ελληνική επικράτεια. Ο μισθωτής δεν μπορεί να ταξιδεύσει εκτός Λέσβου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της LESVOS CAR RENTAL.

Δ. Ασφαλιστικές καλύψεις:

    Τα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων.

    Οι προαιρετικές καλύψεις παρέχονται κατόπιν ιδίαν συμφωνίας με τον πελάτη και με επιπλέον κόστος του ημερήσιου τέλους ενοικίασης και αφορούν ζημιές ευθύνης άνω των 400 €.

    H ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί ενώ ο οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών.

    Δεν καλύπτονται ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από κίνηση του οχήματος σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, συμμετοχή σε αγώνες αυτοκινήτων ή κατά την τέλεση παρανόμων δραστηριοτήτων. Ζημιές στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στα ελαστικά δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

Ε. Παράδοση και Παραλαβή

    H LESVOS CAR RENTAL παραδίδει και παραλαμβάνει τα αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο και το Λιμάνι της Μυτιλήνης αλλά και σε ξενοδοχεία (εντός πόλεων Μυτιλήνης, Βατερών και Μολύβου) άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως εντός ωρών εργασίας της Εταιρίας (08:00 – 21:00).

    Παραδόσεις και παραλαβές εκτός ωρών εργασίας ή εκτός πόλεων Μυτιλήνης, Βατερών και Μολύβου, επιβαρύνουν τον μισθωτή και συμφωνούνται κατά περίπτωση.

ΣΤ. Αξεσουάρ

    Παιδικά καθίσματα διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 2 € ανά ημέρα χρήσης ενοικίασης.

Ζ. Παράταση Μισθώσεως

    Ο μισθωτής μπορεί να παρατείνει την μίσθωση αφού ενημερώσει εγκαίρως την LESVOS CAR RENTAL.

Η. Συνοδηγός και Συνεπιβάτες

    Δεν υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση.

Θ. Συντήρηση αυτοκινήτων

    Όλα τα αυτοκίνητα παραδίδονται ελεγμένα στους μισθωτές και ικανά για χρήση 5000 χιλιομέτρων χωρίς να είναι αναγκαία τακτική συντήρηση.

    Σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης και εφόσον έχει προγραμματισθεί συντήρηση, η LESVOS CAR RENTAL αντικαθιστά το όχημα και παραδίδει νέο στην έδρα του μισθωτή (κατοικία, γραφείο, ξενοδοχείο) άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως.

Ι. Αντικαταστάσεις Αυτοκινήτων.

    Η LESVOS CAR RENTAL αντικαθιστά χωρίς καμία επιβάρυνση και ανεξαρτήτως υπαιτιότητας ή όχι του μισθωτή ακινητοποιημένο αυτοκίνητο λόγω βλάβης.

    Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ακινητοποιήσεως του αυτοκινήτου από α

στυνομική αρχή λόγω τροχαίας παραβάσεως ή λόγω επικινδύνου οδηγήσεως.

Lesvos Car Rental mini logo

Επικοινωνία

Τοποθεσία
Περπατήστε ή οδηγήστε ως το γραφείο του Lesvos Car Rental
Αξιολογήστε μας
Αξιολογήστε την επιχείρηση Lesvos Car Rental στη Google